• Telefon: (+48) 697 500 257
  • Lokalizacja: ul. Drogowców 6/110, 32-400 Myślenice
  • Godziny otwarcia: 07:00-17:00
  • E-mail: biuro@zaksanit.pl

Oferta

Oferujemy usługi na najwyższym poziomie

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 07:00 - 17:00
Lokalizacja
Drogowców 6/110, 32-400 Myślenice
Kontakt
(+48) 697 500 257

Projektowanie

Wykonujemy dokumentację projektową instalacji sanitarnych do każdego rodzaju obiektu budowlanego, począwszy od domków jednorodzinnych, poprzez budynki biurowe, wielorodzinne, magazynowe, przemysłowe, handlowo usługowe, a skończywszy na szpitalach i lądowiskach dla helikopterów. Wykonujemy dokumentację projektową dla każdego etapu inwestycji od koncepcji (PFU) po dokumentację powykonawczą.

W zakresie naszych usług wykonujemy projekty:
– przyłączy i sieci wodociągowych,
– przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej,
– przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej,
– przyłączy i sieci gazowych,
– hydroforni,
– instalacji wodno-kanalizacyjnych,
– instalacji gazowych,
– instalacji centralnego ogrzewania,
– instalacji solarnych,
– instalacji technologicznych,
– instalacji wody lodowej,
– instalacji ciepła technologicznego,
– instalacji wentylacji mechanicznej,
– instalacji klimatyzacji,
– instalacji sprężonego powietrza,
– instalacji gazów medycznych, w tym również sprężarkownie, pompy próżniowe i stacje tlenowe,
– kotłowni, wymiennikowni oraz węzłów cieplnych,
– instalacji zbiornikowych na gaz płynny LPG,
– przydomowych oczyszczalni ścieków,
– zbiorników wybieralnych typu szambo.

Ponadto oferujemy projekty związane z ochroną przeciwpożarową:
– zewnętrzne instalacje przeciwpożarowe,
– hydrofornie pożarowe,
– instalacje wewnętrzne wodne przeciwpożarowe,
– instalacje wentylacji pożarowej i oddymiania (systemy nad i podciśnieniowe).

Wykonujemy także:
– Operaty wodno-prawne,
– Świadectwa charakterystyki energetycznej,
– Projektowane charakterystyki energetyczne,
– Analizy wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
– kosztorysy i wyceny.

Wykonujemy zarówno projekty nowych inwestycji, jak i rozbudowy, wymiany, modernizacje, termomodernizacje, adaptacje i remonty istniejących obiektów budowlanych.

Doradztwo techniczne

Ogromne doświadczenie jakie zdobyliśmy w projektowaniu, pozwala nam pomóc każdej ze stron procesu na każdym etapie inwestycji. Jesteśmy w pełni dyspozycyjni i jesteśmy w stanie pomóc przy rozwiązaniu każdego problemu technicznego związanego z instalacjami sanitarnymi, jak również pomagamy przy problemach administracyjnych związanych z procesem budowlanym.

Pomagamy przy sporządzaniu karty informacji przedsięwzięcia stanowiącą podstawowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dla przedsięwzięć zaklasyfikowanych jako mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Uzyskujemy decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – decyzja wydawana jest na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku, gdy teren pod inwestycję celu publicznego nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Udzielamy kompleksowych porad związanych z instalacjami sanitarnymi.

Nadzór

Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie.

Oferujemy usługi inspektora nadzoru branży sanitarnej, a w związku z tym, że posiadamy odpowiednie uprawnienia budowlane, wiedzę techniczną i wieloletnie doświadczenie, osiągamy zamierzone efekty przy minimalnym poziomie ryzyka. Dopilnujemy, aby proces budowy przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi, a obiekt został wykonany z największą starannością, zgodnie z projektem, harmonogramem i kosztorysem. Podczas pełnionego przez nas nadzoru pomagamy także w zoptymalizowaniu kosztów budowy. Zapewniamy profesjonalną pomoc przy realizacji każdej inwestycji z branży sanitarnej.